Damveld

boek 3.

Boek 3. De duik.

1 Zakelijke gegevens.

A Titel=De duik.

One dive can f*ck up your life.

B Naam van de regisseur=Thérèse major.

C Naam van de uitgever=Nieuw Amsterdam.

Jaar van verschijnen=2007.

Aantal bladzijden=122.

 

2 Samenvatting van het boek.

-Belangrijkste gebeurtenissen - Peter breekt zijn nek.

-Probleem van de hoofdpersoon - Hij heeft een hoge dwarslaesie opgelopen toen hij met zijn vrienden ging zwemmen.

-Hoe de hoofdpersoon dit probleem probeert op te lossen en of dat ook lukt - Peter probeert zijn leven nog zo goed mogelijk te maken en dat lukt ook.

-ontwikkeling die de hoofdpersoon doormaakt - Hij overleeft de val op zijn nek, waardoor hij die breekt. Maar hij kan zich sindsdien een stuk beter in andere mensen verplaatsen.

-belangrijkste andere hoofdpersonen, beschrijf hun relatie met de hoofdpersoon en vertel welke belangrijkste eigenschap ze bezitten - de vader, moeder, 2 broertjes en een zus van Peter. Ze zijn allemaal andere hoofdpersonen, omdat ze allemaal het ongeval van Peter moeten doorstaan.

-relaties tussen de hoofdpersonen en de andere personen en de veranderingen daarin - De hoofdpersonen hebben een zeer sterke band, want ze vinden het natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurt en ze moeten zich aanpassen aan de verandering van Peter.

-Waar de gebeurtenissen zich afspelen - bij het strandje waar Peter zijn nek breekt, in huis, want daar worden alle situaties verteld.

-wanneer de gebeurtenissen zich afspelen - de gebeurtenis word helemaal aan het begin van het boek beschreven. Maar de tijd wanneer het echt is gebeurt is: 27 Juli 2001, hij heet in het echt Floris de Vries.

-hoe het verhaal is opgebouwd - chronologische volgorde, een motorisch moment in het begin van het verhaal, geen cliffhanger en een happy end.

 

3 Over de auteur.

Eerder werk van Thérèse Major werd zeer enthousiast ontvangen. In De Groene Amsterdammer stond: ‘Het is de zuivere trefzekere toon van Major, die situaties en gebeurtenissen kan observeren. Ontroering en humor gaan daardoor samen’. Thérèse Major (1957) heeft een Hongaarse vader en een Nederlandse moeder. Haar volle naam is Thérèse Anne Marie Major.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Over het boek.

A Welke illustratie staat er op de voorkant van het boek?

Een jongen die duikt. Het vertelt eigenlijk al iets spannends over wat er gaat gebeuren. Je kunt zelfs al een beetje nagaan wat er gaat gebeuren.

 

B Is het boek aan iemand opgedragen?

Ja, eigenlijk wel aan alle andere mensen, zodat ze weten wat hij heeft moeten doorstaan en ook zodat ze nu steeds beter gaan oppassen.

 

C Beschrijf de plaatsen die voorkomen in het boek.

Voornamelijk het strandje waar Peter zijn nek heeft gebroken, maar verder heeft het niks met de schrijver te maken.

 

D Vanuit welk perspectief is het verhaal geschreven?

Thérèse Major heeft de familie, vrienden en Peter zelf gevolgd na het ongeluk. De mensen vertellen in het boek, wat ze in het echt hebben vertelt over het verleden en over wat er toen gebeurde.

 

E Heeft het verhaal een open of gesloten einde?

Het verhaal heeft een gesloten einde, want alle problemen zijn opgelost aan het eind van het boek en alle gebeurtenissen waren uitbundig besproken. Aan het eind is alles opgelost en de hoofdpersoon is ondanks zijn ongeluk gelukkig en denkt aan de toekomst.

 

5 Leeservaringen.

-spreekt het onderwerp van het verhaal je aan of niet? Hoe komt dat?

Ja, het is tenslotte een waargebeurd verhaal en het is best wel medelevend. Je kunt je er goed in verdiepen.

-heeft het verhaal je nieuwe kanten van het onderwerp laten zien?

Ja, ik wist nog niet goed wat een dwarslaesie inhield, maar nu snap ik dat wel.

-Ben je door het verhaal aan het denken gezet?

Ja, ik ben door het verhaal aan het denken gezet, want nu dacht ik er wel aan hoe het zal zijn voor je familie en vrienden en al helemaal voor jezelf hoe het zal zijn als je je nek breekt als je gezellig met je vrienden naar het strand gaat. En dan gebeurt er zoiets. Het is vooral hoe je familie en vrienden ermee omgaan.

-Wordt het onderwerp goed en grondig uitgewerkt of blijft het toch tamelijk oppervlakkig?

Het onderwerp word goed en grondig uitgewerkt, want je krijgt precies te weten hoe het gebeurt en wanneer, waar en wat er later gebeurt en hoe de mensen erover denken.

-Is het onderwerp verrassend uitgewerkt of behoorlijk voorspelbaar?

Het verhaal is in het begin toch redelijk voorspelbaar uitgewerkt, want je ziet op de voorkant dat een jongen duikt en aan de titel kun je het toch een beetje zien dat het ook een klein beetje dramatisch is. Later worden er situaties uitgelegd waar de andere personen in praten, verder is er niet echt meer een stuk over wat er zodanig is gebeurd.

-Heb je wel eens een ander verhaal over dit onderwerp gelezen of bekeken? Vind je dit verhaal beter of het andere? Hoe komt dat?

Ik heb nog nooit een verhaal over dit onderwerp gelezen of bekeken, maar het spreekt me wel aan omdat het waargebeurd is. Dat maakt het wel spannender.

 

-Bevat het verhaal genoeg gebeurtenissen om je te blijven boeien?

Nee, alleen in het begin en het eind word het motorisch moment en hoe het afloopt beschreven.

-Zit er genoeg tempo in het verhaal of valt het af en toe stil?

Het verhaal valt regelmatig stil, omdat er de heletijd over het verleden van de hoofdpersoon wordt verteld. Het heeft in die tijd niks meer met het onderwerp te maken.

-Zijn de gebeurtenissen verrassend, origineel en ongewoon of voorspelbaar en bekend?

De gebeurtenissen in het verhaal zijn verrassend en vooral origineel, omdat het een waargebeurd verhaal is en je eigenlijk niet van tevoren weet wat er kan gebeuren.

-Staan er in het verhaal gebeurtenissen die je graag zou willen meemaken? Welke gebeurtenissen? Waarom juist die?

Ik zou de gebeurtenissen niet mee willen maken, omdat het erg schokkend is en je er een zwaar en moeilijk leven van krijgt. Op zulke momenten heb je het erg moeilijk.

-Is de hoofdpersoon iemand die voor je gaat leven? Hoe komt dat? Hoe levendig zijn de andere personages?

De hoofdpersoon is wel een beetje iemand die voor me gaat leven, want het is heel moeilijk wat hij moet doorstaan en als hij daar doorheen komt is dat heel knap.

-Is de hoofdpersoon een held op wie je zou willen lijken? Wat spreekt je zo in hem aan?

Omdat hij de moeilijke tijden goed weet te doorstaan is heel goed.

-Veranderen de personages door wat ze meemaken en is dat begrijpelijk en aannemelijk?

Ja, de hoofdpersoon veranderd groot in zijn uiterlijk, zeker voor de mensen om zich heen, en maar hij veranderd niet veel aan het innerlijk, omdat hij goed ‘op zijn benen blijft staan’. De andere personen veranderen ook, omdat die veel emotioneler worden, vooral de moeder. En het is zeker begrijpelijk dat ze veranderen, want het is gewoon een hele grote verandering. Zeker voor de familie en vrienden.

-Vind je dat de gebeurtenissen logisch op elkaar volgen?
Niet echt, omdat ze na het ongeluk steeds gaan praten over vroegere tijden, maar toen kon ik niet eens meer goed volgen waar ze het steeds over hadden. Het was gewoon heel moeilijk om het verhaal goed te blijven volgen.

-Is het verhaal spannend opgebouwd? Wat maakt het wel of niet spannend?

Ja, het is spannend opgebouwd. Dat komt doordat je na het ongeluk niet weet of hij blijft leven of dood gaat, of hij nog kan lopen of een dwarslaesie heeft opgelopen. Dat maakt het wel spannend. Verder wordt het niet spannend.

-Heeft het verhaal een slot dat goed past bij de beschreven gebeurtenissen? Vind je dit een plezierig slot? Hoe komt dat?

Het slot heeft een goed en happy end, omdat hij ondanks al zijn problemen en stress toch doorblijft gaan en gewoon aan zijn toekomst gaat denken. Hij krijgt zelfs een vriendin en heeft werk in de bouwkunde. Het slot past ook goed bij de beschreven gebeurtenissen, omdat er op het eind weer over zijn problemen wordt gepraat.

 

6 Verwerkingsopdracht.

Schrijf een reclametekst voor dit verhaal.

 

Een 18-jarige jongen heeft zijn nek gebroken toen hij ging zwemmen met een aantal vrienden. Er is heel wat gebeurt toen hij een gebroken nek had. Maar hij kwam er na een aantal jaar weer aardig bovenop. Wilt u weten hoe het verhaal loopt? Het staat allemaal in het boek: De duik van Thérèse Major.